Tải ứng dụng trên thiết bị di động để có TRẢI NGHIỆM TỐT HƠN

HolaShip.vn ios
Quy trình giao nhận

Standard Operating Procedure(SOP) – Pickup, Delivery & Return

     Pickup (Lấy hàng)

 1. Số lần lấy tối đa (tính theo ngày hoặc theo lần): 
 2. Quy định thời gian lấy hàng: Tạo đơn trước 16h sẽ lấy hàng trong ngày
 3. Trường hợp khách hàng chọn gửi hàng tại điểm (GHN, GHTK, Viettel Post) khách hàng sẽ phải tự mang hàng ra các điểm gửi hàng gửi hàng của nhà vận chuyển
 4. Giá trị COD tối đa: 

          GHTK: 20.000.000

          GHN: 10.000.000

          Viettel Post: 100.000.000

          J&T: 30.000.000

     Delivery (Giao hàng)

      1. Số lần giao tối đa: 03 lần

      2. Phí giao lại: miễn phí. Chỉ giao lại 1 lần duy nhất

      3. Hỗ trợ lưu kho tối đa:

 • GHTK: 03 ngày, kể từ ngày hoàn hàng
 • GHN: 05 ngày kể từ ngày giao lần đầu tiên
 • Viettel Post: 05 ngày kể từ lần giao đầu tiên, Trừ gói vận chuyển tiết kiệm, các gói khách của Viettel Post đều áp dụng tính phí lưu kho không quá 15 ngày
 • J&T: 05 ngày kể từ ngày giao lần đầu tiên, sẽ hỗ trợ lưu tối đã them 02  ngày nữa nếu khách hàng có yêu cầu
 • Trường hợp giao hàng một phần( (chỉ áp dụng đối vơi đơn vị GHTK): nếu khách hàng có 
 • Cước phí đơn hàng giao 1 phần (chỉ áp dụng cho đơn vị GHTK): tính thành 2 đơn hàng, 1 đơn giao thành công tính cước đi, 1 đơn hoàn tính cước đi và cước hoàn( 10 000 – đối với đơn hàng liên tỉnh, 5 000 đối với đơn hàng nội tỉnh)
 • Phí đổi địa chỉ:

          GHN: miễn phí tất cả các trường hợp

          GHTK: 10k/lần đối với đổi khác tỉnh, cùng quận huyện miễn phí

          JnT: chỉ hỗ trợ đổi cùng quận huyện trong cùng tỉnh

       Return (Trả hàng)

 1. Số lần trả hàng tối đa: 03 lần
 2. Mặc định hàng hóa sẽ được trả hàng tại điểm lấy
 3. Trường hợp đơn hàng chuyển sang trả hàng, được phép kích giao lại trong: 24h đối với GHN, GHTK, J&T. Viettel Post là 48h

* Ngày giao / lấy / trả không thành công: không bao gồm chủ nhật và ngày lễ.