Tải ứng dụng trên thiết bị di động để có TRẢI NGHIỆM TỐT HƠN

HolaShip.vn ios
Quy định chính sách bồi thường

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 

 1. KHAI GIÁ HÀNG HÓA

Phí khai giá hàng hóa là số tiền khách hàng sử dụng cho các rủi ro từ bên ngoài gây mất mát, tổn thất vật chất đối với hàng hóa được khai giá, xảy ra trong quá trình vận chuyển hoặc lưu kho tạm thời trong quá trình vận chuyển.

Số tiền khai giá cho mỗi đơn hàng được quy định theo từng Nhà vận chuyển:
GHN Expres:

 • Miễn phí khai giá với hàng hóa có giá trị đến 3 000 000 VND
 • Hàng hóa có giá trị từ trên 1 000 000 VND đến 3 000 000 VND: 11 000 VND
 • Hàng hóa có giá trị từ trên 3 000 000 VND đến 10 000 000 VND: 0.5% * giá trị hàng hóa
 • Giá trị khai giá tối đa 10 000 000 VND

Giao Hàng Tiết Kiệm:

 • Miễn phí khai giá với hàng hóa có giá trị đến 3 000 000 VND
 • Hàng hóa có giá trị từ trên 3 000 000 VND: 0.5 * giá trị hàng hóa
 • Giá trị khai giá tối đa 20 000 000 VND

J&T:                                               

 • Miễn phí khai giá với hàng hóa có giá trị đến 1 000 000 VND
 • Hàng hóa có giá trị từ trên 1 000 000 VND: 0.5 * giá trị hàng hóa
 • Giá trị khai giá tối đa 30 000 000 VND

Viettel Post:

 • Miễn phí khai giá với hàng hóa có giá trị đến 3 000 000 VND (chỉ áp dụng với gói SCOD)
 • Chi phí bảo hiểm các đơn hàng thuộc các gói còn lại (VCN,VTK, gói nội tỉnh): 1% giá trị khai giá. Tối thiểu 15 000 VNĐ
 • Giá trị khai giá tối đa: 100 000 000 VND

 

 

 1. QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG
 2. Trong mọi trường hợp, khoản tiền bồi thường mất, thất lạc cho đơn hàng sẽ không thấp hơn 4 lần cước phí.
 3. Số tiền bồi thường tối đa sẽ không vượt quá giá trị khai giá tối đa của Nhà vận chuyển.
 4. Trường hợp đơn hàng xảy ra lỗi do phía khách hàng (người gửi) hoặc do đặc tính tự nhiên của đơn hàng hóa, HolaShip sẽ không chịu mọi trách nhiệm.
 5. Tất cả các trường hợp đơn hàng bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu giữ, hoặc tiêu hủy do khách hàng vi phạm quy định của pháp luật HOLASHIP từ chối hỗ trợ và không chịu mọi trách nhiệm.
 6. HolaShip từ chối tiếp nhận và xử lý khiếu nại phát sinh trong trường hợp Người gửi không thực hiện đầy đủ các quy định về gửi hàng.
 7. Đối với đơn hàng có sử dụng khai giá hàng hóa: cần đảm bảo thực hiện các quy định sau đây:

-          Khai báo giá trị hàng hóa không vượt quá giá trị khai giá tối đa của nhà vận chuyển

-          Đối với đơn hàng có sử dụng khai giá, khách hàng phải thực hiện đồng kiểm với nhân viên tới lấy hàng hoặc nhân viên bưu cục

-          Trong một số trường hợp HolaShip sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp hóa đơn, chứng từ hợp lệ của đơn hàng.

Lưu ý:

Hóa đơn, chứng từ hợp lệ là:

 • Hóa đơn giá trị gia tăng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ
 • Hóa đơn bán hàng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp
 • Hồ sơ kê khai hải quan, nếu hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam

 

 1. CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG
 2. Đối với nhà vận chuyển GHN Express

1.1   Đơn hàng bị mất, thất lạc:

 

STT

Tình trạng

Giá trị hàng hóa

Khai giá

Hóa đơn VAT

≤ 1 triệu VND

Trên 1 triệu VND đến ≤ 3 triệu VND

Trên 3 triệu VND trở lên

1

- Bồi thường 100% giá trị đơn hàng

- Tối đa không quá 1 000 000 (Một triệu đồng)

 

- Bồi thường 100% giá trị đơn hàng

- Tối đa không quá 3 000 000 (Ba triệu đồng)

-  Bồi thường 100% giá trị đơn hàng

-  Tối đa không quá 10 000 000 (Mười triệu đồng)

2

Không

- Bồi thường 75% giá trị đơn hàng

- Tối đa không quá 1 000 000 (Một triệu đồng)

- Bồi thường 75% giá trị đơn hàng

- Tối đa không quá 3 000 000 (Ba triệu đồng)

- Bồi thường 75% giá trị đơn hàng

- Tối đa không quá 10.000.000 (Mười triệu đồng)

 

3

Không

- Bồi thường 100% giá trị đơn hàng

- Tối đa không quá 1 000 000 (Một triệu đồng)

- Bốn (04) lần Cước phí Dịch vụ

- Bốn (04) lần Cước phí Dịch vụ

4

Không

Không

- Bồi thường 75% giá trị đơn hàng

- Tối đa không quá 1 000 000 (Một triệu đồng)

- Bốn (04) lần Cước phí Dịch vụ

- Bốn (04) lần Cước phí Dịch vụ

 

1.2   Trường hợp đơn hàng bị hư hỏng:

Giá trị bồi thường sẽ phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Bưu gửi, cụ thể được xác định như sau:

Giá trị bồi thường hư hỏng = Mức bồi thường (theo bảng mất hàng) x Tỷ lệ bồi thường

(xem bảng tỷ lệ bồi thường phía dưới)

 

 1. Đối với nhà vận chuyển J&T

2.1. Trường hợp Bưu gửi bị mất, tráo đổi toàn phần:

 

STT

Tình trạng

Giá trị hàng hóa

Khai giá

Hóa đơn

≤ 3 triệu đồng

Từ 3 triệu trở lên

1

- Bồi thường 100% giá trị đơn hàng

- Tối đa không quá 3 000 000 (Ba triệu đồng)

- Bồi thường 100% giá trị đơn hàng

- Tối đa không quá 30 000 000 (Ba mươi triệu đồng)

2

Không

- Bồi thường 100% giá trị đơn hàng

- Tối đa không quá 3 000 000 (Ba triệu đồng)

- Tối đa không quá 3 000 000 (Ba triệu đồng)

3

Không

Giá trị bồi thường tối đa 04 (bốn) lần cước

4

Không

Không

 

2.2. Trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng:

Áp dụng theo chính sách bồi thường mất hàng (trường hợp có khai giá), tuy nhiên giá trị bồi thường phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Bưu gửi (% hư hỏng sẽ được thỏa thuận dựa vào thông tin trên Biên bản đồng kiểm, hình ảnh đồng kiểm giữa J&T và Người gửi)

Áp dụng theo chính sách bồi thường mất hàng (trường hợp không khai giá), tuy nhiên giá trị bồi thường phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của đơn hàng để áp dụng chính sách bồi thường. (Xem bảng tỷ lệ bồi thường phía dưới)

 

 1. Đối với đơn vị vận chuyển Giao Hàng Tiết Kiệm

3.1. Đơn hàng bị mất, thất lạc

 

STT

Tình trạng

Giá trị hàng hóa

1

Khai giá

Hóa đơn

≤ 3 triệu đồng

Từ 3 triệu trở lên

2

100% giá trị hàng hóa (tối đa là 3 000 000 VND)

100% giá trị hàng hóa (tối đa 20 000 000 VNĐ)

3

Không

Tối đa không quá 3 000 000 (Ba triệu đồng)

4

Không

04 (bốn) lần cước phí vận chuyển

5

Không

Không

 

 

3.2. Đơn hàng bị hao hụt, mất một phần

Hàng bị hao hụt, mất một phần mà chứng minh được do lỗi của Nhà vận chuyển: khối lượng kiện hàng do khách hàng (người gửi) bàn giao cho Nhà vận chuyển để xác định phần bị mất hoặc hao hụt. HolaShip bồi thường cho Người gửi giá trị đơn hàng tương đương với phần bị mất hoặc hao hụt.

Trường hợp Khách hàng không sử dụng dịch vụ khai giá hàng hóa: HolaShip bồi thường số tiền bằng 04 (bốn) lần cước phí vận chuyển.

 

 1. Đối với đơn vị vận chuyển Viettel Post

4.1. Đơn hàng bị mất, thất lạc

a. Đối với đơn hàng là vật phẩm, hàng hóa:

Trường hợp khách hàng có sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa (khai giá):

- Bồi thường 100% giá trị thiệt hại khi khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa

- Giá trị bảo hiểm tối đa 100 triệu (hàng hóa có giá trị lớn hơn 100 triệu khách hàng vui lòng tự mua bảo hiểm hàng hóa.

Trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ thu hộ (COD): Được đền bù tối đa bằng 100% số tiền thu hộ không bao gồm lợi nhuận và tối đa không quá 30 triệu đồng

Trường hợp đơn hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa (khai giá):

-          Đối với bưu gửi khách hàng cung cấp được hóa đơn, chứng từ xác minh giá trị hàng hóa: Đền bù tối đa 50% giá trị đơn hàng và không quá 30 triệu đồng

-          Đối với bưu gửi khách hàng không cung cấp được hóa đơn, chứng từ xác minh được giá trị hàng hóa: 04 (bốn) lần cước phí dịch vụ (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ)

b. Đối với đơn hàng là hóa đơn:

Bồi thường theo mức phạt của cơ quan thuế nhưng không quá 6 triệu đồng/bưu gửi. Khách hàng cần cung cấp đầy đủ hồ sơ, quyết định phạt của cơ quan quản lý thuế..

c. Đối với đơn hàng là chứng từ có giá trị:

Bồi thường chi phí làm lại giấy tờ, tối đa không quá 2 triệu đồng

4.2. Đơn hàng bị hao hụt, mất một phần

Giá trị đền bù bằng: Giá trị đơn hàng(theo mức đền bù mất hàng) X % hư hỏng (được quy định bởi bảng dưới)

 

 1. Bảng tỷ lệ bồi thường hư hỏng:

Loại hư hỏng

Tỷ lệ bồi thường

GHN

GHTK

J&T

Viettel Post

Rách, ướt vỏ thùng hàng

0%

5%

Đền bù theo chi phí giá hộp

Bể vỡ gói bọc, rách tem (đối với hàng điện tử và hàng hóa còn nguyên vẹn)

10%

Dựa trên khối lượng kiện bàn giao và chỉ áp dụng với đơn hàng đóng gói đảm bảo, đúng quy chuẩn.

10%

Dựa theo giá trị hiện tại

Mất, thiếu phụ kiện, hàng hóa đơn lẻ (không ảnh hưởng đến sản phẩm)

10%

20%

Bể vỡ hư hại không ảnh hưởng tới công năng

30%

50% (đối với hư hỏng từ 31% - 50%)

30 - 50%

Bể vỡ, hư hại ảnh hưởng tới công năng

100%

 

 1. THỜI HẠN VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ KHIẾU NẠI
 2. Thời hạn khiếu nại

-       Hai (02) tháng, kể từ ngày kết thúc Thời gian toàn trình của Bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất Bưu gửi.

-       Một (01) tháng, kể từ ngày Bưu gửi được phát cho Người nhận đối với khiếu nại về việc Bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước, chuyển phát Bưu gửi chậm so với Thời gian toàn trình đã công bố và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến Bưu gửi.

 1. Thời gian xử lý khiếu nại

-       Đơn hàng sau khi được HolaShip nhận thông tin sẽ được kiểm tra và chuyển sang Nhà vận chuyển trong vòng 30 phút.

-       Thời gian kết thúc, đóng khiếu nại sẽ không quá 1 ngày sau khi nhà vận chuyển trả kết quả

Đối với các đơn hàng mất, hư hỏng hàng, tiền bồi thường sẽ được chuyển không chậm hơn mười (10) ngày làm việc kể từ khi chốt bồi thường.


Công ty IMEDIA (HolaShip) tự cung ứng dịch vụ bưu chính tại Hà Nội và TP HCM, hợp tác với Giao hàng nhanh để phát đi 63 tỉnh thành.